Lars Holmberg

Gör: Konsultuppdrag som rör implementering, upprätthållande och utveckling av kemikaliestrategier i organisationer och företag.

Har: Gedigen kompetens i att arbeta med kemikaliefrågor i större organisationer. Har lång erfarenhet av att utbilda samt att hitta sätt och kanaler för att kommunicera ut policys och mål kring kemikaliearbetet i organisationen med syftet att förankra och hålla arbetet aktivt på lång sikt. 

Är: Miljövetare - magisterexamen i Miljövetenskap från Göteborgs Universitet.