Lena Landén


070-662 69 05
lena.landen@trossa.se 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar leverantörskedja, hållbarhetsstrategi, riskanalyser och revision på plats.

Har: Mångårig erfarenhet från nordisk dagligvaruhandel i rollen som kvalitets- och CSR-chef. Har arbetat med integrering av hållbarhetskrav i inköpsarbete, utvecklat verktyg för utvärdering av leverantörer (human rights due diligence) och för kartläggning av leverantörskedjor. Har författat ett flertal uppförandekoder. Har även stor kunskap om livsmedelsproduktion och -säkerhet (food safety) samt framtagande av interna rutiner för förebyggande av livsmedelsbedrägerier. Har jobbat med riskanalys, utbildning, projektledning, internrevision, leverantörsrevisioner i Europa och Asien, kvalitets- och miljöledningssystem, sociala standarder.

Är: Civilingenjör KTH biokemi, fil licentiat i mikrobiologi från Stockholms universitet