Maria Carty


070 - 399 31 61
maria.carty@trossa.se

Gör: Konsultuppdrag inom främst strategi och hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, miljö, biologisk mångfald och kommunikation.

Har: Över 20 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor i och för stora och små företag som hållbarhetschef, projektledare och konsult i eget bolag. Arbetet har bland annat omfattat strategiskt och operativt ansvar inom jordbruks- och livsmedelssektorn, uppdrag inom dagligvaruhandeln och industriföretag. Har arbetat mycket med strategiskt arbete, hållbarhetsredovisning, kommunikation, affärsutveckling, ledningssystem, utbildning och rådgivning.

Är:  Strateg och rådgivare för hållbar utveckling. I grunden biolog med inriktning miljöledning och miljörevision.