Oscar Norberg

Konsult


0737-73 57 62
oscar.norberg@trossa.se 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar leverantörskedja, hållbarhetsredovisning samt miljöledningssystem.

Har: Erfarenhet och kunskap om riskanalyser och leverantörsbedömningar och arbete med hållbara leverantörskedjor med specifik kunskap om textilindustrin. Har även kunskap inom kvalitet och miljöledningssystem ISO14001, hållbarhetsredovisning enligt GRI samt klimatkompensation.

Är: Företagsekonom med en masterexamen i Environmental Economics & Management vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala samt studier inom Environmental policy vid University of Manitoba, Kanada.