Oscar Norberg


0737-73 57 62
oscar.norberg@trossa.se 

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar verksamhetsutveckling med fokus på hållbar leverantörskedjor, hållbarhetsredovisning samt miljöledningssystem.

Har: Har erfarenhet av att genomföra riskanalyser, leverantörsbedömningar och audits av sociala och miljömässiga krav inom ett flertal branscher. Har även kunskap inom kvalitet och miljöledningssystem ISO14001, hållbarhetsredovisning enligt GRI samt EU regleringar kopplade till finansbranschen. 

Är: Företagsekonom med en masterexamen i Environmental Economics & Management vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala samt studier inom Environmental policy vid University of Manitoba, Kanada.