Känner du dig ny inom hållbarhetsområdet?
Vill du få tips på hur du kan komma igång med organisationens hållbarhetsarbete?

Välkommen till Trossas webinarserie
”Så kommer du igång”!
 


Så kommer du igång med...

GENOMFÖRD
Hållbarhetsarbetet
2 juni kl 12-13

Vid det första tillfället ger vi råd och vägledning kring processen att ta fram en verksamhetsanpassad strategi för hållbar utveckling. Vi reder ut begreppen kring väsentlighetsanalys, intressentdialog, hållbarhetsmål och hållbarhetspolicy m.m. och visar på olika angreppsätt utifrån organisationens storlek, mognadsgrad och resurser.  
Klimatarbetet
9 juni kl 12-13

För att kunna hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader måste utsläppen halveras till 2030. Vi behöver också anpassa oss till de klimatförändringar som redan sker. Under andra tillfället i vår webinarserie ger vi en introduktion till hur organisationer kan kartlägga och beräkna sin klimatpåverkan och förklarar vad Science Based Targets är. Vi ger exempel på hur man sedan tar sitt klimatarbete vidare och kopplingen till andra delar av miljöarbetet.


Ansvarsfulla inköp
16 juni kl 12-13

Vid det sista tillfället i denna serie fokuserar på ansvar i leverantörsled och hur organisationer kan ta ansvar genom sitt inköpsarbete. Vilka risker kan finnas i organisationers värdekedjor och hur kan dessa hanteras? Hur bygger man en systematik och följer upp? Vad betyder Corporate Sustainability Due Diligence? Hur kan inköp bidra till resurseffektivitet och cirkularitet? Vi ger en kort introduktion till ett komplext, mångsidigt hållbarhetsområde.

Var: Digitalt (teams)
Anmälan: Låter det intressant för dig eller någon av dina kollegor? Anmäl dig här!
Frågor? Hör gärna av dig till valerie.hasler@trossa.se