Välkommen till Trossas webinarserie

”Så kommer du igång”!
 


Är du själv eller någon du jobbar med ny inom hållbarhetsområdet?
Vill ni ha en dos introduktion och tips på hur ni kommer igång med organisationens hållbarhetsarbete?

Så kommer du igång - Hållbar verksamhetsstrategi

Introduktion, råd och vägledning kring processen att ta fram en verksamhetsanpassad strategi för hållbar utveckling. Vi reder ut begreppen kring väsentlighetsanalys, intressentdialog, hållbarhetsmål och hållbarhetspolicy m.m. och ger exempel på olika angreppsätt utifrån organisationens storlek, mognadsgrad och resurser.

När: 12.00 -12.45 Tors 24 november
Var: Digitalt (teams)
Anmälan:  Anmäl dig här!

Så kommer du igång - Klimatarbete

För att begränsa den globala uppvärmningen måste utsläppen halveras till 2030. Vi behöver också anpassa oss till de klimatförändringar som redan sker. Vi ger en introduktion till hur en organisation kan kartlägga och beräkna sin av klimatpåverkan, och sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Vi ger också exempel på hur klimatarbetet kan tas vidare och kopplingen till andra delar av miljöarbetet.

När: 12.00 -12.45 Ons 30 november
Var: Digitalt (teams)
Anmälan:  Anmäl dig här!

Så kommer du igång -  Ansvarsfulla inköp

Vid detta tillfälle fokuserar vi på hur organisationers kan ta ansvar i leverantörsledet genom sitt inköpsarbete. Vilka risker kan finnas i värdekedjan och hur kan dessa hanteras genom systematik och uppföljning?  Vad betyder Corporate Sustainability Due Diligence? Vi ger introduktion och vägledning till ett komplext, mångsidigt område.

När: 12.00 -12.45 Torsdag 8 december
Var: Digitalt (teams)
Anmälan:  Anmäl dig här!

Så kommer du igång - Kemikaliearbete

Vad innebär ett systematiskt kemikaliearbete och hur hänger det ihop med övriga delar i miljö- och hållbarhetsarbetet? Introduktion till vilka krav lagstiftningen ställer och hur en organisation kan ta sig an arbetet med lagefterlevnad och, inte minst, ett mer proaktivt arbete för att minimera risker för hälsa och miljö samt bidra till resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

När: 12.00 -12.45 
Torsdag 15 december
Var: Digitalt (teams)
Anmälan:  Anmäl dig här!
Frågor? Hör gärna av dig till valerie.hasler@trossa.se