Konsult Hållbara produkter - kravefterlevnad kemikalier

Frågor som rör kemikalier har en central plats i arbetet för en hållbar utveckling och kopplar an till flera av våra stora samhällsutmaningar: Att komma tillrätta med miljö- och hälsoskadliga föroreningar, utarmning av naturresurser och klimatpåverkan, för att kunna nå ett hållbart och cirkulärt samhälle.

På Trossa har vi bred och djup erfarenhet av arbete med kemikalierelaterade frågor med fokus på lagkrav, hälsa och miljö. Vi ser nu hur området får större betydelse för alltfler kunder, inte minst genom de många förfrågningar som kommer till oss. Det är en tydlig utveckling att kemikaliefrågan idag berör många fler verksamheter än de som tillverkar och hanterar kemiska produkter, och också kräver mer samarbete mellan flera olika kompetensområden. Vi ser att fler företag nu har behov av kompetensstöd för att förstå, tolka och implementera kemikalierelaterade krav, samt följa upp och verifiera att produkterna uppfyller kraven genom värdekedjan.

Vem söker vi?

Vi söker dig som har arbetat med kravefterlevnad kopplat till kemikalier, antingen specifikt för kemiska produkter eller för varor. Du har flerårig erfarenhet av området och vill nu ta dig nya utmaningar, där du får möjlighet att bidra i ett vidare perspektiv för mer hållbara produkter och cirkulära materialflöden. Vi ser gärna att du kommer från en större organisation och har erfarenhet av ett internationellt perspektiv. Du har haft roll som "Product Compliance Specialist", eller liknande inom industri, handel, myndighet eller som konsult.  

Du har

  • djup kunskap om lagstiftning kopplat till kemiska produkter och/eller till konsumentproduktlagstiftning rörande hälsa och säkerhet och EU:s kemikalierelaterade produktsäkerhetslagstiftning
  • kunskap inom området varor och material, produkt- och produktionsrelaterade krav. Gärna också erfarenhet av krav och uppföljning i leverantörsled
  • en relevant högskoleutbildning i botten

Du är

  • en skicklig projektledare och lyssnande lagspelare, som tar ansvar för dina uppdrag från start till mål
  • en självgående, nyfiken, problemlösare
  • tydlig, serviceinriktad och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt

Du får

  • arbeta med utvecklande uppdrag för intressanta uppdragsgivare
  • frihet och ansvar att forma ditt arbete och bidra aktivt i utvecklingen av våra tjänster och affärer
  • kunniga och inspirerande kollegor
  • en värderingsdriven arbetsplats där vi värnar ett hållbart arbetsliv

Fortfarande nyfiken?  

Vi gillar olika och vet värdet av olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder i det vi jobbar med.
Varmt välkommen med just din ansökan till hej@trossa.se , gärna så snart som möjligt. Vi intervjuar kandidater löpande.
Självklart är du välkommen med frågor och funderingar också.

Nyfiken på Trossa som arbetsplats? 

Har du frågor eller vill veta mer om möjligheterna att jobba med oss? Kontakta Hélène. helene.hagerman@trossa.se eller 0730-75 57 59