TROSSA ACADEMY

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD/ESRS
21 september, Stockholm


Kraven och förväntningarna på hållbarhetsredovisning stramas åt. Den här utbildningen riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet av hållbarhetsrapportering och jobbar i en organisation som rapporterat enligt GRI SRS och/eller ÅRL. Efter den här kursen ska du kunna navigera i övergången till CSRD/ESRS för att kunna ta fram en robust plan för er nästa hållarhetsrapportering. Genom individuell rådgivning hjälper vi dig sedan att applicera kunskaperna i din roll och verksamhet. 

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!
Var: Trossas kontor på Rosenlundsgatan 36B i Stockholm

När: 21 september 2023, kl. 9.30 – 15.30 inkl. lunch


 • Nuvarande och kommande lagkrav (ÅRL)
 • Skillnader och likheter mellan CSRD/ESRS och GRI Standards
 • Ökade krav på väsentlighetsanalysen (dubbla perspektiv) och samverkan inom organisationen
 • Identifiera obligatoriska samt andra väsentliga indikatorer att rapportera på
 • Effektiv datainsamling och kvalitetssäkring inför extern granskning
 • Hållbarhetsredovisning utanför förvaltningsberättelsen


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg.


DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13 000 kr per person

Vi som håller utbildningen

Thérèse Gavel

Jag har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning och utveckling av hållbarhetsstyrning i enlighet med standarder, ramverk och lagkrav, exempelvis GRI SRS, ÅRL 6, TCFD samt EUs taxonomi. Jag har även erfarenhet från arbete med investerarrapporter för grön finansiering, kvalitetssäkring av processer för datainsamling. Min erfarenhet som revision av större bolag är en viktig utgångspunkt i min rådgivning.

Clara Hamrén

Mina expertområden är hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsrapportering samt hållbara investeringar. Jag har stor kunskap om olika nya lagstiftningar och ramverk för hållbar utveckling såsom Agenda 2030 och Globala målen, SFDR, CSRD och Taxonomin. Jag har lång erfarenhet av att implementera dessa i näringsliv och på finansmarknaden.

VILLKOR

 • Avgiften inkluderar heldagsutbildning (med lunch och fika) och individuell rådgivning enligt beskrivning samt kursmaterial.
 • Efter registrering får du bekräftelse och faktura till angiven mejladress.
 • Betalning av kursen görs inom 10 dagar, dock senast dagen före utbildningsdag.
 • Vid förhinder kan du överlåta platsen till annan person alternativt boka om till senare tillfälle.
 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 100%.
 • Minst fem deltagare krävs för att kursen ska genomföras. Vid inställd utbildning försöker vi hitta ett nytt datum. Om du önskar återbetalas hela avgiften.

Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie: valerie.hasler@trossa.se