TROSSA ACADEMY

Hållbarhetsrapportering enligt CSRD/ESRS


Kraven och förväntningarna på hållbarhetsredovisning stramas åt. Den här utbildningen riktar sig till dig som har tidigare erfarenhet av hållbarhetsrapportering och jobbar i en organisation som rapporterat enligt GRI SRS och/eller ÅRL. Efter den här kursen ska du kunna navigera i övergången till CSRD/ESRS för att kunna ta fram en robust plan för er nästa hållarhetsrapportering. Genom individuell rådgivning hjälper vi dig sedan att applicera kunskaperna i din roll och verksamhet. 

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!

  • Nuvarande och kommande lagkrav (ÅRL)
  • Skillnader och likheter mellan CSRD/ESRS och GRI Standards
  • Ökade krav på väsentlighetsanalysen (dubbla perspektiv) och samverkan inom organisationen
  • Identifiera obligatoriska samt andra väsentliga indikatorer att rapportera på
  • Effektiv datainsamling och kvalitetssäkring inför extern granskning
  • Hållbarhetsredovisning utanför förvaltningsberättelsen


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg.


DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13 000 kr (ex. moms) per person

Vi utför kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

Thérèse Gavel

Jag har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning och utveckling av hållbarhetsstyrning i enlighet med standarder, ramverk och lagkrav, exempelvis GRI SRS, ÅRL 6, TCFD samt EUs taxonomi. Jag har även erfarenhet från arbete med investerarrapporter för grön finansiering, kvalitetssäkring av processer för datainsamling. Min erfarenhet som revision av större bolag är en viktig utgångspunkt i min rådgivning.

Clara Hamrén

Mina expertområden är hållbar verksamhetsutveckling, hållbarhetsrapportering samt hållbara investeringar. Jag har stor kunskap om olika nya lagstiftningar och ramverk för hållbar utveckling såsom Agenda 2030 och Globala målen, SFDR, CSRD och Taxonomin. Jag har lång erfarenhet av att implementera dessa i näringsliv och på finansmarknaden.

Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie: valerie.hasler@trossa.se