Trossa Academy - Kom igång med klimatberäkningar och klimatstrategi

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer kännbara och vi måste agera nu för att ha en chans att nå Parisavtalets 1,5-graders mål. Samtidigt ökar krav och förväntningar på företag att ta sitt ansvar. I den här kursen får du kunskap om hur du kartlägger och beräknar verksamhetens utsläpp, sätter mål och tar fram handlingsplaner för att minska utsläppen.

Innehåll

DEL 1.

Heldagsutbildning på plats hos oss!


  • Introduktion: klimatutmaningar vi står inför och höjda förväntningar på företagens arbete
  • Övergripande om kopplingar till olika regleringar och ramverk (CSRD, GRI, TCFD, GBF, SBT och CSDDD m.m.)
  • Process för att kartlägga klimatpåverkande utsläpp och klimatberäkning enligt GHG Protokoll (Scope 1, Scope 2 och Scope 3) inkl. exempel på beräkningsverktyg och insamlingsunderlag
  • Introduktion till att ta fram en klimatstrategi samt att sätta klimatmål i linje med vetenskapen (SBTi) 
  • Övergripande om kopplingar till SBT for Nature och SBT FLAG


Efter utbildningen får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg. 

DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online


Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris: 13 000 kr (ex. moms) per person


Vi utför kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

Matilda Sjödin

Jag har flerårig erfarenhet av frågor kopplat till hållbar utveckling nationellt och internationellt, inom forskning (b.la. från Stockholm Resilience Center), privat och offentlig sektor. Mina expertområden är hållbar verksamhetsutveckling med fokus på klimat, biologisk mångfald och Agenda 2030. Jag är väl insatt i olika ramverk som syftar till att minska organisationers klimatpåverkan och hjälper kunder med tillämpning av dessa.

Vera Söderberg

Jag har lång erfarenhet av att integrera hållbarhetsarbetet i affärsverksamhet och målstyrning som hållbarhetschef och konsult. Mina expertområden är bland annat strategiskt klimatarbete, biologisk mångfald och hållbar livsmedelproduktion. Jag stöttar kunder såväl i strategiska som i operativa frågor exempelvis vid klimatberäkningar, sätta vetenskapliga klimatmål och framtagning av robusta klimatstrategier.


Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie!   valerie.hasler@trossa.se