Trossa Academy - SMARTA mål och strategier för hållbar verksamhetsutveckling

Snart drar arbetet med planering och budgetering av nästa verksamhetsår igång! För att bidra till den samhällsomställning som behöver ske NU krävs det ambitiösa hållbarhetsmål och en robust strategi för hållbar verksamhetsutveckling. Den här kursen riktar sig till dig som vill accelerera ert hållbarhetsarbete genom integrerad verksamhetsstyrning. Du får vägledning, tips och råd hur du kan sätta mål tillsammans med din organisation och bygga en effektiv uppföljningsstruktur inför intern och extern rapportering. Efter kursen bistår vi med tips och råd att applicera den nya kunskapen i egen verksamhet.

Innehåll

DEL 1. 

Heldagsutbildning på plats hos oss!

  • Väsentlighetsanalys med utgångspunkt i lagkrav, CSRD och GRI (dubbla perspektiv)
  • Integrering av väsentliga frågor i och uppdatering av bolagsstyrning och verksamhetsstrategi
  • Nulägesanalys
  • Formulera SMARTA mål, målinventering
  • Tips och råd gällande styrning, handlingsplaner och uppföljning
  • Förankring och intern kommunikation som skapar engagemang
  • Koppling till extern hållbarhetsrapportering
  • Framgångsfaktorer och fallgropar

Efter genomförd utbildning får du med dig kursdokumentation i form av en guide och frivillig hemläxa. Du får också ett kursintyg.


DEL 2.

Vi följer med dig hem! 3 timmars individuell rådgivning online

Var: Rådgivningen sker i första hand via videomöten.
När: Du avropar rådgivningen inom 6 månader efter genomförd utbildning, som ett eller flera separata tillfällen efter överenskommelse.
Innehåll: Rådgivningen syftar till att kunskaperna från utbildningen kommer till bästa nytta i ditt och din verksamhets arbete. Innehållet i rådgivningen utgår från dina behov och önskemål.

Pris:
13 000 kr (ex. moms) per person

Vi utför kursen på förfrågan, skicka gärna en intresseanmälan!

Vi som håller utbildningen

Mia Barkland

Med +20 års erfarenhet av hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, som konsult och i interna roller i olika företag och organisationer hjälper jag uppdragsgivare i utvecklingen av ett värdeskapande och integrerat hållbarhetsarbete; från nuläges- och väsentlighetsanalys till mål och strategier, implementering och rapportering. Jag är väl insatt i ramverk och standarder på hållbarhetsområdet och tillämpningen av dessa, såsom Agenda 2030 och Globala målen, Global Compact, GRI SRS och CSRD.

Valerie Hasler

Jag har lång och bred erfarenhet inom hållbar utveckling och projektledning i multinationella företag från olika branscher. Inom området ansvarsfulla inköp stöttar jag företag att skapa effektiva processer och implementera interna rutiner från kravställan, till riskanalys och uppföljning av leverantörer. Jag är väl insatt i ramverk och standarder på hållbarhetsområdet och tillämpningen av dessa, såsom Agenda 2030 och Globala målen, Global Compact, GRI SRS och CSRD.

Kontakta utbildningsansvarig

För frågor eller om du vill ha mer information om hur vi kan verksamhetsanpassa upplägget, kontakta gärna Valerie: valerie.hasler@trossa.se