Vera Söderberg


076 - 784 48 21
vera.soderberg@trossa.se

Gör:  Utvecklar miljö- och klimatstrategier samt klimatmål enligt t.ex. SBT, klimatberäkningar, hållbarhetsredovisning och kommunikation.

Har:  Stor kunskap om hållbarhetsfrågor från framför allt livsmedelsindustrin och hela dess värdekedja, både i Sverige och internationellt. Specialiserad på miljöarbete i processindustri liksom i lantbruket i frågor som klimat, biologisk mångfald, cirkularitet och energieffektivisering.

Är:  Agronom, inriktning Husdjur vid Sveriges Lantbruksuniversitet och University of Guelph, Kanada.