Viktor Nielsen

Gör: Konsultuppdrag inom hållbar verksamhetsutveckling, klimatberäkningar, hållbarhetsredovisning samt håller utbildningar i miljö och hållbar utveckling. 

Har: Kunskap och erfarenhet om klimatberäkningar i enligt GHG-protokollet och hållbarhetsredovisning enligt GRI. Viktor har varit med och utvecklat verktyg för bedömning av hållbara produktionssystem av livsmedel.

Är: Utbildad Hållbarhetsspecialist, SIH, Stockholms Internationella Handelsskola.