Science Based Targets Initiative's Net Zero Standard
- vetenskapens väg mot netto noll

Välkommen på morgonwebinar den 18 januari

Vetenskapligt baserade klimatmål enligt Science Based Targets (SBT) visar företag hur mycket och hur snabbt de behöver minska sina växthusgasutsläpp, för att vara i linje med Parisavtalet och förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. Att utsläppen behöver halveras till 2030 och gå ner till netto noll senast 2050 är en förutsättning för att hålla Parisavtalets 1.5 gradersmålet levande. Men vad innebär egentligen Net-Zero och hur vet företag om de gjort tillräckligt för att trovärdigt kunna kommunicera detta externt?

Under detta webinar kommer vi att få en introduktion till Science Based Target initiativets nya Net-Zero Standard och framför allt kommer du att kunna ställa de frågor och funderingar ditt företag har kring standarden.

Till seminariet har vi bjudit in Emma Watson som är Senior Manager på CDP och SBTi's Senior Manager for Net-Zero.

Detta webinar riktar sig till dig som jobbar på ett företag eller organisation som är nyfiken på att sätta Science Based Targets, är mitt i processen och har satt klimatmål eller vill ta del av ytterligare inspiration för att utveckla målen. presentation av Net-Zero standarden kommer hållas på engelska.

Datum:  18 januari  
Tid: 8.00 – 9.00

Var: Digitalt genom Microsoft Teams. 

Frågor: viktor.nielsen@trossa.se 

Missade du vårt morgonwebinar? 

Då har du möjlighet att se det i sin helhet här. Har du några frågor, vänligen kontakta Viktor Nielsen eller Alva Helin. .