Våra Tjänster

Trossa erbjuder konsulttjänster för hållbar verksamhetsutveckling. Vi kombinerar gedigen sakkunskap med systemtänkande och helhetsperspektiv. 
I varje uppdrag vill vi bidra med verklig nytta som både stärker våra kunder och bidrar till en bättre värld.

 

Strategi & Styrning

Vad innebär hållbarhet för vår verksamhet? Hur sätter vi effektiva mål som skapar värde och engagemang? 

 

Klimat & Ekosystem

Vad krävs för miljömässig hållbarhet inom planetens gränser? Hur tar vi ansvar för 1,5-gradersmålet och den biologiska mångfalden?

Inköp & Leverantörer

Vilka risker finns i leverantörskedjan och hur hanterar vi dem? Systematik och uppföljning är viktiga delar i arbetet.

Kemikalier & Material

Hur minimerar vi risker för hälsa och miljö? Ser till att uppfylla all lagstiftning? Blir mer resurseffektiva och cirkulära?

 


Rapportering & Kommunikation 

Hur redovisar vi och kommunicerar på ett trovärdigt sätt? Vad innebär affärsetik i vår organisation?

 

Ta kontakt!

Vill du veta mer?
Ring Mia 0730-75 57 57 eller
Hélène 0730-75 57 59, eller skicka ett mejl.

Vi kan också hjälpa dig med


Utbildning & Workshops

Våra konsulter är uppskattade utbildare och
föreläsare med gedigen sakkunskap och förmåga att skapa engagemang. Vi har stor erfarenhet från olika målgrupper, utbildningsformer och branscher.


Lagefterlevnad

Den regulatoriska utvecklingen går snabbt inom många hållbarhetsområden. Vi ger råd och stöd i tolkning av lagar och hjälper till med lagefterlevnad inom alla våra sakområden.

Konsult på plats

Behöver du en vikarierande hållbarhetschef, projektledare, specialist eller en extra resurs på plats? Att hyra in en konsult kan vara ett bra och effektivt alternativ. Våra konsulter har erfarenhet från många olika roller och branscher.